આજથી થોડા વર્ષો પહેલા ગુજરાતનાં દરેક વિધ્યાર્થીઓમાં એક માન્યતા ઘર કરી બેઠી હતી કે ક્લાસ કરવા હોય તો ગાંધીનગર, અમદાવાદ કે કોઈ મોટા શહેરોમાં જવું ફરજિયાત છે. આ પ્રયાસમાં ભાઈઓ બહેનો 30 થી 50 હજાર જેટલી ક્લાસીસની ફી ભરી ક્લાસ કરતાં. ઘણી વાર પરીક્ષા માથી બહાર નીકળીને એક નિસાસો નાખતા કે ક્લાસમાં ભણ્યા એવું તો કઈ પૂછાયું નહીં આથી જ અમે એક ક્રાંતિ કરવાનું વિચાર્યું કે ગરીબ થી ગરીબ અને દૂર છેવાડાનો વિધ્યાર્થી પણ શ્રેષ્ઠ કોચિંગ ઘરે બેઠા એક દમ રાહત દરે ભણી સફળ થાય અને એ હેતુથી 2019 માર્ચ માહિનામાં ક્લાસ 3 માટે TARGET WITH BHAVIK MARU APPLICATION શરૂ કરી , 2019 માં લેવાયેલ ક્લાસ 3 અને gpsc ની દરેક પરીક્ષામાં ઘણા પ્રશ્નો પૂછાયા અને આથી વિધ્યાર્થીઓની માંગને માન આપી અમે 16 / 07/ 2020 થી GPSC CLASS 1 / 2 નો કોર્ષ પણ શરૂ કર્યો છે. આશા છે આપ સૌ અમારી એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરી ડેમો લેકચર જોઈ અમારા પરિવારનો એક હિસ્સો બનશો..

 
BEST APPLICATION FOR GPSC
en_badge_web_generic